OBJECTIUS

PROJECTE TEIXIDORES OCTUBRE 2013 – DESEMBRE 2015

Com era el treball a les fàbriques tèxtils del s.XX a Catalunya? Què n’expliquen les persones que hi van treballar? I de les vivències a les fàbriques de la nostra vila… què en sabem?

En l’actualitat, mentre el Consum Responsable intenta anar guanyant terreny al consumisme imperant en el nostre país, quines situacions s’estan produint en relació a la producció en el ram del tèxtil d’arreu del món? En quines condicions s’està treballant?

Què en pensa la gent gran sobre aquests temes? Quina visió en tenen els joves?

Hi ha organitzacions que vetllen perquè es respectin els drets de les treballadores i treballadors dins d’aquest àmbit així com pels drets dels infants?

Nosaltres, a nivell individual o col·lectiu hi podem fer alguna cosa?

El PROJECTE TEIXIDORES des de les vessants artística, pedagògica i comunitària, que podeu veure exposades amb detall en les pàgines corresponents,  reflexiona sobre el paper de la dona, la dignitat en el treball, les situacions d’explotació actuals i el consum responsable.