Introducció a l’ApS

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI A LA GENT GRAN

Es va introduir el CONCEPTE a partir d’explicacions i EXEMPLES extrets de diferents jornades d’Aprenentatge Servei en les quals ha assistit la Mercè a diferents ciutats com ara Buenos Aires (Argentina), Barcelona, Mataró, Hospitalet, València… Així com dels coneixements tramesos per la Roser Batlle i continguts que es poden trobar visitant les webs de roserbatlle.net i aprenentatgeservei.cat

I pel que fa al PROJECTE TEIXIDORES. I NOSALTRES…QUÈ HI PODEM FER? es va comentar i definir els:

    • PARTICIPANTS
    • DESTINATARIS
    • OBJECTIUS
    • ACTIVITATS
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI A L’ALUMNAT

L’Aprenentatge Servei es va presentar com a un camí que farien els dos col·lectius amb una meta conjunta, al llarg del qual es compartirien coneixements previs, es realitzarien aprenentatges nous, es posarien en comú idees i propostes a través de diverses activitats amb la finalitat d’acabar participant en la creació d’una Exposició Instal·lació per tal de sensibilitzar a la població de Cardedeu sobre el Consum Responsable referent a la roba.

Un cop realitzada la presentació es va veure el vídeo del documental de SETEM: Perdre el Fil i es va comentar amb els alumnes, els quals es van mostrar receptius i participatius al llarg de tota la sessió.

El tema els va connectar amb aprenentatges que estaven realitzant sobre el  Consum Responsable dins de l’assignatura de Educació en valors per al Desenvolupament Personal i per a la Ciutadania.

Van centrar l’atenció sobretot en els aspectes dels quals es queixaven les dones marroquines en el documental: la manca de contracte, el fet que cobren molt poc, la manca dels elements necessaris per a poder fer la feina en condicions (per exemple: mascaretes per evitar la inhalació de productes tòxics), el mal als dits…

Posteriorment es va reflexionar sobre la manera de dirigir-nos a la gent gran, sobretot des del respecte i l’agraïment pel servei que ofereixen.

Finalment es va parlar de les aportacions que poden fer les persones grans i les persones joves, un intercanvi que pot ser enriquidor per ambdós col·lectius.

Referent a la gent gran, la major part de nois i noies va considerar que els podia aportar coneixements, saviesa, vivències que formen part de tota una trajectòria de vida; mentre que ells podien aportar energia, vitalitat, alegria, agilitat, habilitats i coneixements diferents als de la gent gran, com ara el domini de les noves tecnologies.